Podvojné účtovníctvo

Ste právnická osoba, ktorá potrebuje viesť podvojné účtovníctvo ?

Naša ponuka zahŕňa:

  • spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave Podvojného účtovníctva
  • pravidelné, na mesačnej báze, zasielané Výsledky hospodárenie ako aj predbežnú kalkuláciu dane z príjmu
  • pravidelné, na mesačnej báze postavené, stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov

Ponúkame vedenie účtovnej agendy či už registrovaného platiteľa DPH alebo neplatiteľa  DPH.

Našou cestou je však spolupráca založená na pravidelnom kontakte s klientom, dlhodobá kooperácia založená na vzájomnej dôvere.

Kontakt

Ing. Vlastimil Barburský - GOODWILL Sokolovská 1642/11
Stropkov
09101
+421 903 041 407 vlastoo@stonline.sk